• Terugkeer van de Joodse kinderen mogelijk naar 2021

  • Theatervoorstelling Smokkelbern

  • Foto-expositie onderduikkinderen

  • Documentaireserie NPO 2 | Fryslân DOK

Dankzegging

Het project De Terugkeer van de Joodse Kinderen wordt mogelijk gemaakt met steun van overheden, fondsen en gulle gevers. Daarnaast werken veel mensen belangeloos mee aan het project. We zijn met iedere vorm van steun ontzettend blij.

Fondsen & sponsoren

Provinsje Fryslân
V-fonds

Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente Leeuwarden
Gemeente de Fryske Marren

Prins Bernhard Cultuurfonds
FB Oranjewoud
Stichting Sneek 1940-1945
Stichting Het Old Burger Weeshuis Sneek
Stichting Het Old Burger Weeshuis Leeuwarden
Het Leeuwarder Ondernemersfonds
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Stichting Sneek 1818
Meindertsma-Sybenga Stichting
Elisabeth Stichting Leeuwarden
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Herbert Duintjer Fonds